مطالب مرتبط:

رییس منابع بشری مجلس نمایندگان در یک انفجار کشته شد

رییس منابع بشری مجلس نماینده‌گان روز گذشته در یک انفجار در پایتخت افغانستان کشته شد

مطالب اخیر