مطالب مرتبط:

انفجار در مسیر جاده منارها شهر هرات

در نتیجه انفجار مواد جاسازی شده در مسیر جاده منارها در شهر هرات یک تن کشته و پنج تن دیگر زخمی شده اند

مطالب اخیر