مطالب مرتبط:

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در وضعیت اضطراری قرار دارد

مقام‌های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، می‌گویند این وزارت در حال حاضر بدلیل عودت داوطلبانه مهاجران در وضعیت اضطرار قرار دارد در خبرنامه‌ای که امروز از سوی دفتر رسانه‌های وزارت مهاجرین وعودت کنندگان به رسانه‌ها فرستاده شد، آمده است که، این مطلب را سید حسین عالمی بلخی، وزیر این وزارت در نشست دو جانبه با ریچارد دانزگر، نماینده سازمان بین‌المللی مهاجرت در افغانستان، مطرح کرد

مطالب اخیر