مطالب مرتبط:

امریکا از عضویت افغانستان در سازمان جهانی تجارت استقبال کرد

ایالات متحدۀ امریکا از عضویت افغانستان در سازمان جهانی تجارت یا WTO استقبال کرد سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل با نشر اعلامیۀ این کار را یک دست آورد بزرگ و تاریخی برای افغانستا

مطالب اخیر