مطالب مرتبط:

ولسوالی خانشین ولایت هلمند به دست طالبان سقوط کرد

پس از درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی خانشین ولایت هلمند، سر انجام این ولسوالی به دست طالبان مسلح سقوط کرده است

مطالب اخیر