مطالب مرتبط:

حدود ۲۰۰۰ خانواده در نتیجۀ جنگ از ولایت فراه بیجا شده‌اند

گزارش شده که نزدیک به دو هزار خانواده از باشنده های ولسوالی پشت رود ولایت فراه در نتیجۀ جنگ بیجا شده اند شماری از باشنده های این ولسوالی ادعا می کنند که دولت در جنگ برضد طالبان از اسلح

مطالب اخیر