مطالب مرتبط:

هركس سلاحش را بر زمين بگذارد عفو مي‌شود

رئيس جمهوري سوريه در سخناني تاكيد كرد مساله عفو در حال حاضر ممكن و اجرايي است و اين گزينه شامل حال كساني مي‌شود كه از زمان آغاز بحران سوريه سلاح در دست داشتند

مطالب اخیر