مطالب مرتبط:

رییس منابع بشری پارلمان در انفجار کشته شد

ناوقت عصر امروز جمعه، انفجار در زیر پل سوخته شهر کابل باعث کشته شدن رییس منابع بشری پارلمان گردید

مطالب اخیر