مطالب مرتبط:

انفجار موتر پولیس در کابل

بر اثر انفجار یک ماین مغناطیسی که به موتر رنجر پولیس متصل شده بود، عصر روز گذشته در منطقه لیسه مریم کابل منفجر شد

مطالب اخیر