مطالب مرتبط:

الجزیره: حکایت دختری که اولین رئیس اجرایی فن‌آوری افغانستان شد

الجزیره گزارش داد رویا محبوب در سال میلادی و در سن سالگی زمانی که پایگاه نرم ‌افزار افغان ACS را با هدف مشارکت زنان در کسب ‌وکار فن‌ آوریِ در حال رشد در کشورش بنیان گذاشت، اولین رییس اجرایی فن‌آوری در افغانستان شد

مطالب اخیر