مطالب مرتبط:

افغانستان عضو کامل سازمان تجارت جهانی شد

افغانستان از امروز جمعه عضویت کامل سازمان تجارت جهانی را کسب کرد به دنبال بیش از یک دهه تلاش افغانستان توانست ۱۶۴ مین عضو در این سازمان شود مقام های افغان می گویند با پیوستن ب

مطالب اخیر