مطالب مرتبط:

انفجار در غرب کابل: رییس منابع مجلس نمایندگان کشته شد

پس از چاشت روز جمعه انفجاری در منطقه میرویس میدان در غرب کابل، منجر به مرگ یک تن و کشته شدن سه نفر دیگر شد

مطالب اخیر