مطالب مرتبط:

نگرانی ها از افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان

در حالی که خشونت ها در کشور همچنان از غیر نظامیان قربانی میگیرد، مسؤلان در شفاخانه ایمرجنسی کابل امروز جمعه گفته اند که این نهاد در جریان شش ماه گذشته دست کم ۱۵۹۲ غیر نظامی زخمی را تحت درمان قرار داده است و ۳۳ درصد قربانیان را کودکان زیر سن ۱۴ سال تشکیل میدهد

مطالب اخیر