مطالب مرتبط:

افغانستان امروز رسماً عضو سازمان تجارت جهانی شد

افغانستان امروز رسماً عضو سازمان تجارت جهانی شد این سازمان امروز اعلان کرد که نام افغانستان در فهرست ۱۶۴ کشور عضو این سازمان درج شد افغانستان در سال ۲۰۰۴ میلادی خواهان کسب عضویت در سازما

مطالب اخیر