مطالب مرتبط:

یک انفجار در منطقۀ کوته سنگی شهر کابل رخ داد

قوماندانی امنیه کابل می گوید، حوالی ساعت ۶۲۵ عصر یک انفجار در مربوطات حوزه پنجم امنیتی در ساحه کوته سنگی بوقوع پیوسته است فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قوماندانی امنیه کابل د

مطالب اخیر