مطالب مرتبط:

سیگار: حکومت افغانستان ۵درصد قلمرو این کشور را از دست داده‌است

سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان می گوید، در جریان چهار ماه، حکومت افغانستان کنترول پنج درصد قلمرو این کشور را از دست داده است ادارۀ سرمفتش خاص ایالات متحدۀ امریکا در امور بازساز

مطالب اخیر