مطالب مرتبط:

صدیقی: وزارت داخله درمورد گزارش دیده بان حقوق بشر تحقیق می‌کند

وزارت داخله افغانستان می گوید در مورد یافته های گزارشی تحقیق می کند که در آن گفته شده با اطفال بازداشت شده به اتهام همکاری با طالبان در توقیفگاه های افغانستان برخورد نادرست صورت می

مطالب اخیر