مطالب مرتبط:

یک زن در ولسوالی درزاب جوزجان تیرباران شد

یک زن سی و پنج ساله باشنده ولسوالی درزاب ولایت جوزجان در مقابل چشمان سه فرزندش از سوی دو تن افراد مسلح موتر سیکل سوار تیر باران شده است رحمت الله حشر ولسوال درزاب به رادیو آزادی گفت ک

مطالب اخیر