مطالب مرتبط:

مرد 50 ساله ای که دختر 6 ساله را نکاح کرد

سید کریم ساله، یک دختر شش ساله را از ولایت هرات به ولایت غور برده و او را به عقد خود درآورده است

مطالب اخیر