مطالب مرتبط:

محور: گشایش بنياد مبارزه با بيمارى سرطان در افغانستان

نخست بانوی کشور می‌گوید که هدف از ایجاد این بنياد درمان و جلوگيری از گسترش بیماری‌های سرطانی و تشخيص به موقع این بیماری‌ها است

مطالب اخیر