مطالب مرتبط:

تلفات نیروهای افغان ۲۰درصد افزایش یافته است

در سال ۲۰۱۵ در مجموع بیش از ۱۶ هزار نیروی پولیس و اردوی افغانستان در جریان جنگ و درگیری‌ها کشته و یا زخمی شدند

مطالب اخیر