مطالب مرتبط:

سیگار: حکومت افغانستان تنها بر ۶۵ درصد قلمرو خود کنترول دارد

دفتر بازرس کل ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که حکومت افغانستان از ماه جنوری تا می امسال کنترول یا نفوذش بر پنج درصد خاک کشور را از دست داده است

مطالب اخیر