مطالب مرتبط:

دست کم دوصد بازداشتگاه پنهانی در افغانستان وجود دارد

دیده بان حقوق بشر در مورد بازداشت کودکان به اتهام همکاری با مخالفین مسلح در افغانستان و چند کشور دیگر،

مطالب اخیر