مطالب مرتبط:

اشرف غنی و عبدالله مسوول خون شهدا هستند

بسیاری بر این عقیده اند که حمله در دوم اسد در تظاهرات جنبش روشنایی، حمله به وحدت ملی و مردم سالاری و دموکراسی در افغانستان بود

مطالب اخیر