مطالب مرتبط:

فروتن: عملیات (کوکچه ۰۱۱) در ولسوالی جرم بدخشان ادامه دارد

عملیات نظامی موسوم به کوکچه ۰۱۱ در ولسوالی جرم ولایت بدخشان ادامه دارد. به اساس گزارش، در جریان این عملیات که ب...

مطالب اخیر