مطالب مرتبط:

مهاجران افغان باید تا آخر ماه دسامبر پاکستان را ترک کنند

شرایط دشوار دوران مهاجرت و برخوردهای ناملایم مقامات پاکستانی مهم‌ترین عامل بازگشت پناهندگان افغان به کشورشان است

مطالب اخیر