مطالب مرتبط:

صدر اعظم آلمان بر بهتر سازی روند برگرداندن مهاجران افغان تاکید کرد

انگلا مرکل ،صدارعظم آلمان می گوید که روند برگرداندن مهاجران افغان به کشور شان باید بهتر شود

مطالب اخیر