مطالب مرتبط:

رییس جمهور غنی: در مبارزه با فساد اداری نباید سیاسی و سلیقه‌ای عمل شود

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در نخستین جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، به نهادهای دولتی به خصوص به مرکز عدلی قضایی مبارزه با فساد اداری دستور داد که با فساد اداری نباید سلیقه‌ای برخورد شود

مطالب اخیر