مطالب مرتبط:

دستاوردهای سفر والی هرات به ایران تشریح شد

والی هرات گفت که سفر چند روزه‌اش به جمهوری اسلامی ایران پُر دستاورد بوده و او در این اجلاس و دیدارهای حاشیه‌ای آن هشت درخواست از ولایت هرات را به مقامات ایران مطرح کرده است

مطالب اخیر