مطالب مرتبط:

گستره خلافت داعش از سوریه و عراق تا افغانستان

به باور آگاهان، فرماندهان نظامی خارجی مستقر در افغانستان، به جای آنکه آگاهانه یا ناآگاهانه به تحقق اهداف تروریست ها کمک کنند، لازم است در این مقطع مهم که نیروهای امنیتی افغانستان، وارد کارزاری سخت و سرنوشت ساز با تروریزم بین المللی در ننگرهار شده اند، به مسؤولیت های خود در این راستا عمل کنند

مطالب اخیر