مطالب مرتبط:

دريافت شهريه غيرقانوني؛ درد مشترك ايراني‌ها و افغانستاني‌ها

در حالي كه براساس دستور امام خامنه‌اي و مصوبه دولت ايران، ثبت‌نام كودكان ايراني و افغانستاني بايد يكسان و به صورت رايگان صورت پذيرد، برخي مديران در سطوح مدارس با نقض قانون، شيريني اين موضوع را با گرفتن حدود سه صد هزار تومان در كام مردم مسلمان تلخ كرده‌اند

مطالب اخیر