مطالب مرتبط:

تعويق تقاضاي پناهندگي نظاميان تركيه در يونان

يونان رسيدگي به تقاضاي پناهندگي نظاميان تركيه‌اي را به تعويق انداخت

مطالب اخیر