مطالب مرتبط:

يك عضو ارتش ملي در پروان توسط امريكايي ها به قتل رسيد

منشي شوراي ولايتي پروان ميگويد اين پسر جوان شب گذشته در باغ خود آبياري ميكرده و زماني كه مورد هشدار نيروهاي امريكايي قرار گرفته پا به فرار گذاشته و به قتل رسيده است

مطالب اخیر