مطالب مرتبط:

ايستگاه راه آهن اصلي واشينگتن بازگشايي شد

پليس آمريكا اعلام كرد كه ايستگاه راه آهن و مترو يونيون واشينگتن كه به علت تهديد به بمب گذاري تخليه شده بود، بازگشايي شد

مطالب اخیر