مطالب مرتبط:

حمله تروريستي بر اعضاي خانواده منشي كميته صلح ولايت غور

طالبان با حمله به خانه منشي كميته صلح ولايتي غور، پسر و يكي از همسايگان او را كشته و دخترش را هم به شدت زخمي كردند

مطالب اخیر