مطالب مرتبط:

مراسم فاتحه خوانی، برای شهدای دوم اسد چوک دهمزنگ، درکابل برگزارشد

مراسم فاتحه خوانی برای شادی روح شهدای دوم اسد چوک دهمزنگ کابل، امروز پنج شنبه از سوی خانواده های شهدا، رهبران سیاسی، سران احزاب، مقامات دولتی، نمایندگان مجلسین شورای ملی، علما و روحانیون، نمایندگان دفاتر مراجع عظام تقلید و شوراها و انجمنهای مردمی در مسجد جامع الزهرای غرب کابل برگزار شد

مطالب اخیر