مطالب مرتبط:

از نهمین سالروز وفات محمد ظاهرشاه یاد بود به عمل آمد

از نهمین سالروز درگذشت محمد ظاهر شاه روز پنجشنبه در مراسم رسمی در تپۀ مرنجان شهر کابل یابود شد از درگذشت محمد ظاهرشاه نُه سال می گذرد، برخی از مقامات دولتی و چهره های سیاسی میlrmگوین

مطالب اخیر