مطالب مرتبط:

فعالان مدنی: تصمیم اشرف غنی در مورد چوک دهمزنگ سبب تفرقۀ می‌شود

شماری از نهادهای جامعۀ مدنی از تصمیم رئیس جمهور در خصوص مسمی ساختن چوک دهمزنگ بنام چوک شهدا انتقاد کرده تأکید کردند که این کار سبب تفرقه میان اقوام در کشور می گردد این نهادها تصمیم رئیس جمهو

مطالب اخیر