مطالب مرتبط:

مدیر پروژۀ تیم ملی کرکت معلولین هندوستان، در کابل وفات کرد

کرکت بورد افغانستان می گوید که مدیر پروژۀ تیم کرکت معلولین هندوستان به اثر سکتۀ قلبی در کابل جان داده و در این مورد به تمام ادارات مسئول نیز خبر داده بودند فرید هوتک سخنگوی این بورد رو

مطالب اخیر