مطالب مرتبط:

جلسه ویژهء شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر شد

جلسه ویژهء شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز به منظور بررسی وضعیت امنیتی کشور در ارگ برگزار گردید

مطالب اخیر