مطالب مرتبط:

یک پولیس در سرپل دو همکار خود را کشت

محمدحسین مجاهد زاده منشی شورای ولایتی سرپل می گوید که براساس معلومات امنیتی فرماندهی امنیه این ولایت یک مامور پولیس در یکی از پاسگاه های امنیتی در مرکز سرپل با همکاران خود درگیر شده و

مطالب اخیر