مطالب مرتبط:

هجوم 300 جنگجوی طالبان به ولسوالی کوهستان فاریاب عقب زده شد

امام یار تقوا ولسوال کوهستان فاریاب می گوید که گروه 300 نفری طالبان شام دیروز حملات سنگین خود را از غرب ولسوالی برای سقوط مرکز آن آغاز و تا یک کیلومتری مرکز پیش آمدند امابا مقاومت نیروهای امنیتی و خیزش مردمی مواجه شدند.

مطالب اخیر