مطالب مرتبط:

نهادی که در راستای حقوق زن کار می‌کنند، محکوم به شکست است

پیام آفتاب بعضی ازهنرمندان و فعالین حقوق زن امروز پنج شنبه درنزد خیمه تحصن زهرا، دختر که به اثر خشونت خانوادگی در ولایت غوراز بین رفته، تجمع کرده و با نمایش رسامی عکس، می‌گویند نهادهای فعال حقوق زن در کشور محکوم به شکست است

مطالب اخیر