مطالب مرتبط:

خوش بینی در مورد صدور فرمان رسمی ریاست جمهوری برای خاکسپاری امیر حبیب الله

کمیسیون اعزاز و خاکسپاری پیکر امیر حبیب الله کلکانی، پادشاه سابق افغانستان اعلام کرد که ریاست اجرایی حکومت از صدور فرمان ریاست جمهوری برای خاکسپاری امیر حبیب الله خبر داده است

مطالب اخیر