مطالب مرتبط:

مدیر تیم ملی کرکت معلولین هندوستان در کابل وفات کرد

کرکت بورد افغانستان می گوید که مدیر پروژۀ تیم کرکت معلولین هندوستان به اثر سکتۀ قلبی درکابل جان داده و در این مورد به تمام ادارات مسئول نیز خبر داده بودند فرید هوتک سخنگوی این بورد به رادی

مطالب اخیر