مطالب مرتبط:

بان کی مون خواهان اعلام آتش بس جهانی در جریان بازی های المپیک شد

بان کی مون، سرمنشی سازمان ملل از تمامی طرف های درگیر جنگ در جهان خواست تا در جریان بازی های المپیک از درگیری دست کشیده و اعلام آتش بس کنند

مطالب اخیر