مطالب مرتبط:

بیش از ۲۲۰ تن از یک دوره شش ماهه آموزش حرفه در هرات فارغ شدند

بیش از ۲۲۰ تن به شمول ۱۱۰ زن در هرات یک دوره شش ماهه آموزشی فن و حرفه را به اتمام رسانده اند. این برنامه از سوی...

مطالب اخیر