مطالب مرتبط:

یک مرد در غور پس از اختطاف یک دختر ۶ ساله با وی نکاح کرد

یک مرد کهنسال به اتهام اختطاف یک دختر شش ساله و نکاح با وی در ولایت غور بازداشت شده است محمد زمان عظیمی آمر امنیت قوماندانی امنیه این ولایت می گوید که قضیه تحت بررسی قرار دارد سی

مطالب اخیر