مطالب مرتبط:

کاهش تراز مالی تجارت افغانستان و پاکستان

عتیق الله نصرت؛ از مسوولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان با اشاره به روند افزایشی استفاده تجار از بندر چابهار ایران از کاهش تراز مالی تجارت با پاکستان خبر داد

مطالب اخیر