مطالب مرتبط:

سنگ تهداب ترمينل موترهای مسافر بری و يک مکتب در فارياب گذاشته شد

ميمنه (پژواک،٧ اسد ٩٥):سنگ تهداب تعميريک ليسه ذکور در ولسوالی پشتونکوت و ترمينل موتر های مسافر بری در شهر ميمنه گذاشته شد. غلام سخی بيان رييس معارف فارياب مى گويد که تعمير ليسه دهندره در ولسوالى پشتونکوت ولايت فارياب  دارای ١٠ اتاق درسی ،٤  اتاق اداری، ١ اتاق محافظ ، ديوار احاطه ، چاه

مطالب اخیر